Meer brommers en motoren gestolen

In totaal werden van januari tot en met juli 7.212 brom- en snorfietsen gestolen. Dat zijn er bijna 1.900 meer dan in dezelfde periode van 2021. Bij motoren steeg het aantal diefstallen met ruim 34 procent tot 983.
Volgens het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is het aantal diefstallen van brommers en snorfietsen na twee coronajaren min of meer terug op het gemiddelde van de afgelopen zes jaar. Anders is dat bij het aantal motordiefstallen. Ook vergeleken met de jaren voor corona zijn er in de genoemde periode veel meer motoren gestolen.