Premie autoverzekering verschilt binnen dezelfde wijk

Gemiddeld steeg de autopremie in de berekeningen die de site maakte bijna 22 euro per jaar, maar er werden ook uitschieters geconstateerd waarbij de premie na de verhuizing ruim 380 euro per jaar hoger was. Geld.nl constateerde ook dat het nogal verschilt per verzekeraar wat een verhuizing betekent voor de premie. “Bij dezelfde verhuizing van adres 1 naar adres 2, zagen we bij sommige autoverzekeraars de premie stijgen en bij anderen juist dalen.”
Dat de premies voor autoverzekeringen al binnen één woonwijk flink kunnen verschillen komt doordat autoverzekeraars per postcode bepalen hoe groot de kans is op schades en hoe hoog de premie voor een autoverzekering dus moet worden. Een verschil van een letter of cijfer in de postcode, kan dus een hogere of lagere premie betekenen.